Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 Voorbereiding EG-Raadszitting van 28 juni 1973.
a. Economische en Monetaire Unie
Duisenberg heeft de indruk dat het in de REZ overeengekomen standpunt dat steun uit het regionaal fonds beperkt moet blijven tot werkelijk achtergebleven gebieden, op ambtelijk niveau aan het verzwakken is. Dit wil hij voorkomen met namen vanwege het kostenaspect. Looijen is van mening dat Nederland, wanneer het de overgang naar de tweede fase wil tegenhouden, bereid moet zijn in de tussenfase het fonds in te passen; anders zou de politieke druk van landen als Engeland en Italië te sterk worden. De raad besluit dat de conclusies van de coördinatiecommissie aanvaard kunnen worden. Financiën zal een nota ter produceren betreffende de punten uit de tweede fase van de EMU waarop in ieder geval niet vooruit mag worden gelopen. Deze wordt ter beschikking gesteld aan de delegatie.
Zie ook