Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. De Oliecrisis.
De Commissie heeft als reactie op het Nederlandse verzoek drie voorstellen gedaan in verband met de olieboycot. De Commissievoorstellen gaan niet erg ver en hebben vooral betrekking op ‘beheersaspecten’. Op zo korte termijn kon echter ook niet meer worden verwacht. Lubbers ziet het als winst dat de Commissie voorstellen heeft gedaan. De olieboycot wordt althans door de Commissie als een gemeenschapsprobleem gezien, Nederland wil echter niet alleen de bevoorrading maar ook het verbruik aanpakken. De Commissie en andere lidstaten kennen het standpunt van Nederland en men kan op solidariteit rekenen van Duitsland en België. Aanstaand weekend zal er volgens Van der Stoel nog overleg gepleegd worden tussen de betrokken bewindslieden over de opstelling in Brussel begin volgende week.