Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. EG-'package deal' december 1973
Brinkhorst geeft een overzicht van de achtergronden van de voorliggende nota over een EG-package deal. De nota is nog tamelijk vaag omdat er nog een aantal onzekerheden zijn. Op de topconferentie van Parijs is afgesproken dat op 1 januari 1974 een nieuwe fase moet ingaan op de weg naar de totstandkoming van EMU in 1980. Men buigt zich over de vraag wat Nederland voor een volgende fase zou kunnen inbrengen ten aanzien van instituten, financiering en de 'flankierende Politiken' en wat de voorwaarden moeten zijn voor een overgang naar de tweede fase. Het regionale beleid en het regionale fonds worden ook besproken in het licht van de package-deal. Brinkhorst stelt voor om over een maand opnieuw bijeen te komen wanneer er meer concrete gegevens zijn.