Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00055
30-11-1973
Actoren
Notulen REZ
Samenvatting
2 a. Oliecrisis.
De Commissie handhaaft haar reeds bekende voorstellen en voegt twee nieuwe toe. De voorstellen zijn nog in voorbereiding en hebben betrekking op de instelling van een communautair toewijzingmechanisme en een voorzieningencomité, evenals een raadgevend comité van olie-industrieën. Daarnaast wil de Commissie een efficiënt en rationeler gebruik van olieproducten in de gemeenschap en een intensivering van onderzoek naar andere energiebronnen. Het ontbreken van formele Commissievoorstellen in de Raad van 3 en 4 december kan een argument zijn voor de Engelsen en de Fransen om een beslissing uit te stellen. Vraag is of Nederland moet aandringen op behandeling van de voorstellen. Uiteindelijk besluit de raad dat de betrokken ministers en marge van de EEG-raad zullen trachten dat de Commissievoorstellen schriftelijk worden ingediend, tenzij daardoor de verdere voortgang op dit punt zou worden geblokkeerd.