Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 h. 1. Regionaal beleid.
Het VK en de Commissie hebben voorstellen gedaan voor verhoging van het regionaal fonds. Sassen vindt dat Nederland zich tegen enige besluitvorming terzake moet verzetten zolang niet gebleken is dat VK bereid is de gemeenschappelijke markt in stand te houden en solidariteit tussen de lidstaten tot uitdrukking te brengen. Brinkhorst is van mening dat wanneer in ruil voor medewerking aan het regionale fonds solidariteit op energiegebeid zou kunnen worden verkregen, de prijs niet te hoog is. De raad besluit tot een koppeling van een beslissing over de omvang van het regionale fonds en de beslissingen over het functioneren van de gemeenschappelijke markt en de solidariteit tussen de lidstaten.