Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Voorbereiding EG-Raadszitting van 4 december 1973.
Boersma meent dat het beter is op dit moment over prijs- en inkomens- politiek te zwijgen, aangezien de Duitse delegatie er nog niet aan toe is de inkomenspolitiek in het geconvergeerde beleid te betrekken. Den Uyl merkt op dat er echter een klimaatverandering plaatsvindt in Duitsland. Rutten acht het daarom niet onmogelijk dat Duitsland toch met een globale formule zal instemmen. De raad besluit dat de delegatie op passende wijze de Nederlandse wens naar voren zal brengen dat in de resolutie inzake de convergentie van het economisch beleid ook de inkomenspolitiek een plaats moet krijgen.
Zie ook