Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de 44e Conferentie van de Ministers van financiën van de Europese Gemeenschap, gehouden te Luxemburg op 15 en 16 januari 1973.
Aan bod kwam het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking en haar verhouding tot de politieke autoriteiten. Lidstaten zijn het niet eens over de gekozen formulering. Nelissen pleit ervoor de regeling opnieuw te bezien aangezien de huidige formulering het Fonds geheel afhankelijk maakt van de Raad. Ook pleit hij voor het opnemen van een guillotineclausule. Daarnaast besprak men de aanpassing van de margevernauwingsovereenkomst en de conjuncturele ontwikkeling in de Gemeenschap. Giscard d'Estaing wees op gecoördineerde inflatiebestrijding, hetgeen niet zou hoeven inhouden dat overal dezelfde maatregelen werden genomen. De discussie werd besloten in mineur doordat Malagodi en Simonet erop wezen dat inflatie van strukturele aard wordt.. Ten slotte bespreekt de raad de hervorming van het internationale monetaire stelsel, een geleidelijk toegroeien van de meningen binnen de Gemeenschap lijkt mogelijk. Er wordt besloten in maart een vergadering te houden ter voorbereiding van de vergadering van de Groep van Twintig.