Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 2 januari 1974
Op 7 januari wordt er een extra vergadering van de EEG-raad belegd over de problematiek inzake het regionale fonds waarover de discussie medio december is vastgelopen. Van der Stee vraagt of er in het Nederlandse denken inzake het regionale fonds een omslag is, omdat men aanvankelijk veel dichter bij het Duitse standpunt heeft gestaan. Westerterp lijkt het politiek juister de Duitse lijn te volgen. Van der Stoel erkent dat de Nederlandse voorkeur was gericht op een concentratie van de hulp aan slechts een beperkt aantal regio’s, zoals ook Duitsland voorstaat. Aan de andere kant is het bereiken van een akkoord voor Nederland zo belangrijk dat er wat water in de wijn is gedaan. De raad besluit het punt aan te houden tot de volgende vergadering.
Zie ook