Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. De EEG-raadsvergadering op 14 en 15 januari 1974
Het belangrijkste punt in de EEG-raad zal zijn de discussie over het Europese regionale fonds. De standpunten van Groot-Brittanniƫ en West-Duitsland zijn nauwelijks verenigbaar. Het voorstel van de Commissie ligt er tussen in. De Nederlandse delegatie zal zich aansluiten bij elk compromis dat de door de Commissie voorgestelde omvang niet te boven gaat. Van der Stoel merkt op dat wanneer er over het regionaal fonds geen compromis wordt bereikt, dit ernstige stagnatie in de Europese samenwerking met zich mee zal brengen. Het is van belang dat in Benelux-overleg naar een oplossing wordt gezocht. Lubbers meent dat het beter is af te wachten hoe standpunten zich ontwikkelen. In de EEG-raad zal ook de institutionele positie van het EP aan de orde komen. Voor de Nederlandse delegatie is het recht van de EP om een begroting te verwerpen een uitgangspunt.