Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. De vergadering van de EEG-raad op 30 januari a.s.
Brinkhorst deelt mede dat de West-Duitse regering akkoord is gegaan met een fonds van 1200 mln reken-eenheden, vermeerderd met 150 mln r.e. Uit het landbouwfonds. Alleen voor de Franse regering zijn de voorstellen niet acceptabel omdat geen enkel Frans gebied meer voor hulp in aanmerking komt. Duisenberg vraagt zich af of Nederland bereid moet zijn een grotere bijdrage te leveren aan het fonds onder druk van Frankrijk. Van der Stee is ook van oordeel dat duidelijk moet worden gemaakt dat voor Nederland een limiet is bereikt. Brinkhorst vindt dat het Nederlandse standpunt niet te veel mag afwijken van de Duitse positie. Den Uyl meent dat Nederland het zich op dit moment niet kan veroorloven een politieke regeling in de weg te staan, aangezien dit de positie bij een regeling in het kader van de energievoorziening zou kunnen verzwakken.
Zie ook