Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Voorstellen van de WRR met betrekking tot beleidsvoorbereiding op langere termijn ten aanzien van de Europese Unie, de structuur van de Nederlandse economie en het energiebeleid.
Van der Stee vraagt zich af of een lange termijn studie inzake de Europese Unie wel zo relevant is. Van der Stoel merkt op dat in Parijs is overeengekomen dat deze Unie in 1980 tot stand zou komen en in Kopenhagen is zelfs tot versnelling besloten. Hij is daarom voorstander van een studiegroep op dit terrein. Pronk meent dat een studie inzake de Europese Unie weinig gelukkig is. Het is niet een kwestie van technisch niet-weten, maar één waarbij Nederland niet meer zelfstandig kan optreden en daarom een politiek vraagstuk. Brinkhorst vint dat men niet kan ontkomen aan een studie hoe Nederland de komende 10-15 jaar kan blijven functioneren in de Europese context.