Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00068
01-02-1974
Samenvatting
4 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 29 januari 1974 en van de REZ dd. 1 februari 1974
Brinkhorst is van mening dat de discussie over de verdere totstandkoming van de economische en monetaire unie door de feitelijke gang van zaken van meer academische betekenis is geworden. Ten aanzien van de energieconferentie moet volgens Brinkhorst niet een exclusief mondiale benadering worden gevolgd. De raad besluit dat de delegatie in Washington zal streven naar een spoedig overleg met de olieproducerende landen en de olieverbruikende ontwikkelingslanden. De conclusies van de coördinatie commissie en de REZ worden aanvaard.
Zie ook