Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. De Europese samenwerking.
In Brussel zijn voorstellen besproken voor een Europees-Arabische dialoog. De VS vreest dat een dergelijke dialoog het vredesoverleg in het Midden-Oosten kan doorkruisen. Nederland is, om een isolement te voorkomen, akkoord gegaan met het plan onder voorwaarde dat dit het bestaande vredesoverleg niet mag doorkruisen. Na afloop bleek dat de Amerikaanse reacties verkeerd waren ingeschat, Kissinger was sterk geïrriteerd over de Europees-Arabische dialoog. Dit heeft ook in Duitsland effect gehad, minister Scheel heeft nu te kennen gegeven een betere coördinatie met de VS na te streven, volgens Van der Stoel hangt zijn eerdere positie samen met de komende presidentsverkiezingen en de wens van Scheel om een rechtstreekse confrontatie met Frankrijk te vermijden. De raad besluit dat Van der Stoel een nota zal zenden over de impasse in de EEG met een analyse van de oorzaken en suggesties voor een concreet werkprogramma.
Zie ook