Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00070
22-03-1974
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 b. De houding van de Britse regering ten opzichte van de EEG.
Van der Stoel merkt op dat hij de indruk heeft dat het nieuwe Britse kabinet ten opzichte van de EEG geen confontatiepolitiek wil gaan voeren, maar op langere termijn, met name in de landbouwsector, tot beleidsombuigingen wil komen.
Zie ook