Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Europees-Arabische betrekkingen.
Duitsland blijkt in januari op eigen initiatief een brief te hebben gestuurd aan Arabische ministers welke verder gaat dan de EEG-verklaring van 6 november 1973. Italië heeft iets dergelijks gedaan. Lubbers constateert dat Nederland geïsoleerd staat, terwijl het verschil in opvatting tussen Duitsland en Nederland niet zo groot leek. Men kan zich afvragen of een gemeenschappelijke politiek wel zin heeft. De raad besluit dat Van der Stoel tegen de handelswijze van de door West-Duitsland en Italië zonder consultatie gedane stappen zal protesteren. Ook zal hij een beroep doen op de leden van de EEG om solidariteit met Nederland te betonen en discriminatoire behandeling van een lidstaat niet te aanvaarden.