Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. De houding van de Britse regering ten opzichte van de EEG.
Van der Stoel handhaaft, ondanks de voor de EEG onaangename speech van Callaghan, zijn opvatting dat Groot-Brittannië op betere voorwaarden uit is zonder uit de Gemeenschap te willen treden. De situatie is niet onoplosbaar, het moeilijkste zijn de eisen met betrekking tot het landbouwbeleid en de financiële bijdrage van Groot-Brittannië. Op dat punt geldt bovendien een harde Franse opstelling. Lubbers heeft in de opvattingen van Callaghan ook een aantal dingen beluisterd die tot voordeel van de gehele Gemeenschap zouden kunnen strekken. Van der Stoel erkent dit en suggereert dat Nederland wellicht een bemiddelaarsrol zou kunnen vervullen.
Zie ook