Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00081
05-04-1974
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 e. De Europees-Arabische betrekkingen.
Van der Stoel deelt mede dat bij een aantal EEG-landen de bereidheid bestond om vast te leggen dat men van de verkennende fase niet naar de tweede exploratore fase van ambtelijk overleg zou kunnen overgaan voordat de boycot ten aanzien van lidstaten zou zijn opgeheven. Men heeft besloten deze afspraak intern te maken en niet naar buiten te brengen. Van der Stoel hecht aan de afspraak, omdat het Frankrijk noodzaakt een poging te doen de boycot te laten opheffen. Pronk meent dat met opheffing van de boycot als voorwaarde van de tweede fase een te harde lijn wordt gevolgd die het kabinet heeft afgewezen. Van der Stoel wijst op het belang over de afspraak niets naar buiten te brengen. Er kan nu druk worden uitgeoefend op partners. Afhankelijk van de omstandigheden kan Nederland later alsnog groen licht geven voor de tweede fase.