Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00083
03-05-1974
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 e. Overleg van de EEG-ministers van buitenlandse zaken in Gymnich bij Bonn op 20 april 1974.
Van der Stoel vindt dat, in tegenstelling tot de weergave in de persberichten, er geen wezenlijke vooruitgang is geboekt inzake de belangrijkste Europese vraagstukken. Over de te volgen consultatieprocedure met de VS staan de standpunten nog even ver van elkaar. Van Franse zijde werd erop aangedrongen de Europese Unie een plaats te geven naast de EEG. Ortoli heeft zich hiertegen fel gekeerd. Van der Stoel heeft een gesprek gevoerd met Callaghan en heeft hem verzocht niet aan te dringen op wijziging van het EEG verdrag, maar naar mogelijkheden te zoeken om binnen het verdrag een nieuwe positie voor Groot-Brittannië te bepleiten.
Zie ook