Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. De EEG-ministerraad van 9 en 10 mei 1974.
Vanwege hun economische positie treffen Denemarken en Italiƫ maatregelen welke volgens Gruijters het apparaat van de EEG en de gemeenschappelijke markt ontwrichten. Bijna alle EEG-landen verkeren in een structureel instabiele economische en politieke situatie, Nederland is relatief stabiel en moet daarom een fundamenteel initiatief nemen om verdere escalatie van autonome maatregelen in de EEG te doorbreken. Den Uyl wijst erop dat de REZ eerder heeft besloten een pakket van praktische maatregelen samen te stellen om de verlamming van de besluitvorming op te heffen. De raad besluit dat Brinkhorst en Van der Stoel zullen overleggen over de wijze waarop van Nederlandse zijde initiatieven kunnen worden ontwikkeld om een aantal urgente en vitale problemen in de EEG van politieke, economische en financiƫle aard tot een oplossing te brengen. Duisenberg zal nagaan of er regelingen bestaan voor het geven van overheidsgaranties voor het koersrisico als gevolg van de Italiaanse maatregelen.
Zie ook