Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00085
31-05-1974
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 d. Conclusies van de REZ-vergadering op 29 mei 1974.
Boersma merkt op dat zowel de conclusies van het interdepartementale overleg ad hoc, als de conclusies van de REZ bijzonder veel aanknopingspunten opleveren. Opmerkelijk is echter dat ook deze keer weinig aandacht aan de sociale problematiek is geschonken. Juist op dit terrein zijn dringend besluiten nodig, het geen bovendien een bijdrage zou kunnen leveren aan de Europese solidariteit. Den Uyl onderstreept deze opmerking en de raad gaat akkoord met de conclusies van het overleg.
Zie ook