Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00088
07-06-1974
Samenvatting
4 c. De Europees-Arabische betrekkingen.
Afgelopen zondag hebben de Arabische ministers niet besloten tot opheffing van de olieboycot. Saoedi-Arabië schijnt zich als enige land tegen de opheffing te verzetten. Als motief wordt genoemd dat de Nederlandse regering na 6 november 1973 een verdere Europese verklaring ten aanzien van het Midden-Oosten heeft geblokkeerd. Dat is echter niet het geval, al hebben andere landen bilateraal wel verdergaande verklaringen afgelegd. Lubbers werpt als analyse op dat Saoedi-Arabië en Amerika het politieke terrein in het Midden-Oosten beheersen en er belang bij hebben het gesprek tussen de Arabische landen en Europa te verhinderen. Volgens Van der Stoel is de manoeuvreermogelijkheid van Nederland ten opzichte van Saoedi-Arabië gering.
Zie ook