Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00089
07-06-1974
Samenvatting
4 e. De EEG-raadsvergadering van 4 juni 1974 in Luxemburg.
Callaghan heeft een positief betoog gehouden over het in de EEG blijven van Groot-Brittanniƫ waarvoor een meerderheid bestaat in het Britse kabinet. Als Nederlands standpunt is verdedigd dat de Britse delegatie de voortgang van de EEG niet mag blokkeren. Dit geldt ook voor het besluit inzake de versterking van de eigen middelen van de EEG. Het Nederlandse voorstel om de Commissie opdracht te geven de financiƫle kwestie die Callaghan aansneed te bestuderen werd eerst bestreden door Sauvagnargues. Later gaf deze aan alsnog te berusten. Een soepelere Franse opstelling is merkbaar. Den Uyl merkt op dat de agressieve verklaring van Chirac na het betoog van Callaghan kan leiden tot verslechterende banden met Londen. Dit brengt de EEG niet veel verder, ondanks de aangetrokken banden tussen Bonn en Parijs.
Zie ook