Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00090
07-06-1974
Samenvatting
4 h. Verslag van de financieel-economische EEG-raad van 6 juni 1974; de komende bijeenkomst van de groep van 20.
De EEG-raad heeft zich oa. beziggehouden met de komende bijeenkomst van de groep van twintig. Er is een gemeenschappelijk EEG-standpunt geformuleerd waarin weinig concrete punten voorkomen. De slang-landen zijn ook bijeengekomen. Er bestond voorts een bereidheid om als gemeenschap hulp te bieden aan Italië, mits de regering daar orde op zaken zou stellen. De toestand in Italië werd door met name Duitsland zorgwekkend geacht. De regering wil geen hulp ontvangen maar eerst zelf maatregelen nemen. Italië hoopt dat andere landen geen neutraliserende tegenmaatregelen nemen. Ten slotte bespreekt de minsterraad het IMF-plan voor steun aan ontwikkelingslanden welke getroffen zijn door de oliecrisis.