Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Voorbereiding EEG-ministerraad op 22 en 23 juli 1974.
Westerterp had begrepen dat Nederland een poging zou doen het Europese Parlement (EP) meer bevoegdheden te geven, waaronder de bevoegdheid tot het verwerpen van de totale EG-begroting. Het EP heeft echter aangegeven dit te gering te vinden. Westerterp vraagt naar het Nederlandse standpunt. Brinkhorst stemt ermee in dat de regering zich zal blijven inspannen voor grotere bevoegdheden. Met betrekking tot de ACP-onderhandelingen is een principieel punt het te noemen bedrag. Pronk en Lubbers dringen aan op terughoudendheid. Brinkhorst wil echter graag de mogelijkheid krijgen een bedrag te noemen. Uiteindelijk beslist de raad dat wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn, Brinkhorst eerst ruggespraak moet plegen. Ook discussieert de raad over het Nederlandse standpunt t.a.v. energiepolitiek, volgens Brinkhorst is er sprake van een misverstand, het betreft momenteel slechts een algemene politieke intentieverklaring waarvan de materiƫle discussie pas in het najaar hoeft plaats te vinden. Uiteindelijk accepteert de raad de conclusies met wat aantekeningen. De delegatie zal o.a. pogen te voorkomen dat de kwestie van hulp aan de meest door de energiecrisis getroffen landen aan de orde komt.