Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Verslag van de EEG-landbouwraad.
Van der Stoel brengt de bezwaren van Pronk over tegen een importstop waartoe de landbouwraad heeft besloten. De ontwikkelingslanden worden hierdoor zwaar getroffen. Van der Stee was tegen een invoerstop, voorgesteld door Frankrijk, maar heeft uiteindelijk ingestemd om de beslissing niet te willen blokkeren. Lubbers dringt er met klem op aan er alles aan te doen om een handelsoorlog te voorkomen, hij voelt meer voor een uitgebreid stelsel van maatregelen in de EEG (een lappendeken) dan voor een afwenteling van de problematiek op landen daarbuiten. Van der Stoel is geen voorstander van een lappendeken omdat dan de Europese gemeenschap in gevaar komt. De Gaay Fortman concludeert dat de raad vindt dat het beter zou zijn geweest als de invoerstop niet tot stand was gekomen en wijzigingen zou toejuichen.