Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Het Duitse veto tegen de verhoging van de EEG-landbouwprijzen.
Brinkhorst heeft begrepen dat het niet de bedoeling is van Duitsland om terug te keren naar de nationale benadering, maar dat het bezwaar heeft tegen grote prijsverhogingen en nationale steunmaatregelen. Het veto wordt gebruikt om een fundamentele discussie over het landbouwbeleid uit te lokken. Schmidt heeft een intergouvernementele landbouwconferentie voorgesteld. Westerterp onderstreept dat dit voorkomen moet worden, niet alleen vanwege prestige verlies van de Europese Commissie maar ook omdat het gevaar bestaat dat het hele landbouwbeleid instort. Van der Stee heeft vernomen dat de Duitse regering is geschrokken van de reacties en een resolutie voorbereidt. Het is de bedoeling dat een werkgroep van deskundigen uit de lidstaten en de Commissie gaan werken aan een herbezinning van het landbouwbeleid. Woensdag 29 september wordt overeenstemming verwacht.
Zie ook