Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00104
04-10-1974
Samenvatting
4 d. Samenstelling Europese Commissie.
Westerp vraagt of er al iets bekend is over de toekomstige samenstelling van de Commissie en de stand van zaken omtrent het vice-voorzitterschap van Lardinois. Het was uitdrukkelijk vastgelegd dat hij de Belg Simonet zou opvolgen na twee jaar vice-voorzitterschap. Brinkhorst heeft hierover een bespreking de met de Belgische minister van Elslande. Het was de bedoeling dat Soames Ortoli zou opvolgen als voorzitter van de Commissie maar dit hangt nog af van de Britse verkiezingen en een eventueel referendum. Na het ontslag van Dahrendorf moet er een nieuw Duits lid worden benoemd. Brinkhorst heeft erop aangedrongen iemand uit de economisch-monetaire sfeer aan te wijzen.
Zie ook