Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 h. Europese eenwording en topconferentie.
Van der Stoel doet verslag van wat er tijdens het diner van de EEG-ministers van Buitenlandse Zaken is besproken over een eventuele topconferentie. Hij analyseert de opstelling van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanniƫ en voorziet moeilijkheden voor een communautair Europa. Den Uyl ziet eveneens dat de Nederlandse belangen zijn gediend bij sterke communautaire instellingen, maar misschien zou men een aantal intergouvernementele elementen moeten aanvaarden in ruil voor versterking van de gemeenschapsinstellingen, zoals rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement. De raad besluit dat ter voorbereiding van de bespreking van de EEG-ministers van buitenlandse zaken over de opzet van de topconferentie een REZ-vergadering zal worden gehouden; Buitenlandse Zaken zal een notitie rondzenden met enige elementen die een verzwakking van het communautaire karakter van de EEG kunnen compenseren.
Zie ook