Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Voorbereiding Europese conferentie van regeringsleiders.
Van der Stoel heeft zich afgelopen maandag bezig gehouden met de voorbereiding van de topconferentie. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt. Van Nederlandse zijde is gesteld dat er naast inflatie, ook aandacht moet zijn voor de recessieproblematiek. De standpunten liggen op een groot aantal onderdelen nog steeds ver uiteen. Men is het nog niet eens over de bijdragen en omvang van het regionaal fonds. Ten aanzien van het energiebeleid zijn de tegenstellingen zelfs groter geworden. Van der Stoel verwacht gezien de opstelling van de drie grote landen dat de conferentie wel zal doorgaan. Den Uyl wijst erop dat wanneer de conferentie doorgaat de kans op besluiten gering is, maar het niet-doorgaan ook negatieve gevolgen kan hebben.