Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 e. Voorbereiding Europese topconferentie.
Van der Stoel deelt mede dat het vooroverleg van afgelopen maandag in Brussel weinig resultaat heeft opgeleverd. Wel was er een bereidheid te constateren om te komen tot een correctiemechanisme met betrekking tot de financiële bijdrage. Dit zou niet alleen moeten gelden voor Groot-Brittannië. Den Uyl vindt het van belang dat de topconferentie een gemeenschappelijk standpunt inneemt ten aanzien van de werkloosheid. De Britten stellen zich inzake institutionele hervormingen terughoudend op. De raad discussieert over de Nederlandse houding ten aanzien van de institutionele problemen en belang van het lidmaatschap van Groot-Brittannië. Uiteindelijk worden de REZ conclusies aanvaard . Op de topconferentie zal ook gewezen worden op de noodzaak van onderzoek naar alternatieve energiebronnen en beperking van energieverbruik. Daarnaast zal de delegatie zich verzetten tegen een waarnemerschap van de PLO tijdens de Europees-Arabische dialoog.