Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00117
13-12-1974
Samenvatting
4 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 11 december 1974.
De raad bespreekt de opkomende EEG ministerraden betreffende energie, sociale en financieel-economische zaken. Het Nederlandse kernenergiebeleid is nog niet uitgekristalliseerd, belangrijk is dat er geen verschil ontstaat tussen het beleid op nationaal en EEG-niveau. De raad concludeert dat Nederland zal pogen in de sociale raad de vestiging van het Europese Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in Maastricht te krijgen.