Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00121
20-12-1974
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 f. EEG-energieraad van 17 december 1974.
Lubbers deelt mede dat de doelstelling wat betreft de energiebesparing en via welke energiedragers dat zou moeten gebeuren op schrift staat. Opmerkelijk was dat men zich in de EEG-energieraad onbeperkt pro kernenergiecentrales opstelde. Een uitbreiding van het gebruik van kernenergie in Europa zit erin. Voor een eigen Nederlands beleid inzake is echter ruimte aanwezig. Trip vraagt naar de stand van zaken met het ‘Research and Development Program’. Het programma voor koolwaterstoffen is rond. Het schema voor de ontwikkeling van nieuwe energie nog niet.