Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 f. Conclusies van de REZ-vergadering op 28 februari 1975.
Van de zijde van de ontwikkelingslanden bestaat de nadrukkelijke wens om bij het a.s. producenten- en consumentenoverleg over energie ook de andere grondstoffen aan de orde te stellen. Volgens van der Stoel is dit overleg niet de juiste plaats voor deze algemene problematiek. Pronk wijst erop dat de grondstoffenproblematiek 20 jaar lang door de industriƫle staten is genegeerd. Van der Stoel lijkt het prematuur om nu de voorgestelde agenda voor het overleg te doorkruisen. De raad aanvaardt uiteindelijk de REZ-conclusies en besluit dat de Nederlandse delegatie eventueel nadere instructies krijgt over een gekoppelde besluitvorming inzake energie en grondstoffen en een vloerprijs voor energie.