Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00126
07-03-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 b. De komende Europese Raad te Dublin.
Van der Stoel verwacht dat waarschijnlijk slechts heel moeizaam vorderingen kunnen worden gemaakt met de Britse heronderhandelingen. Het resultaat kan beslissend zijn voor de uitslag van het referendum over het Britse lidmaatschap.
Zie ook