Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 e. Conclusies van de REZ-vergadering op 7 maart.
Westerterp vindt dat er te ver tegemoet gekomen wordt aan de Britse verlangens bij de heronderhandelingen. Er moeten geen afspraken worden gemaakt die afwijken van de verdragen en bij gunstige speciale regelingen voor Groot-Brittanniƫ moet de tijdelijkheid voorop staan. Van der Stoel stelt dat men ten aanzien van het tijdelijke karakter soepel te werk moet gaan, het gaat hier niet om Britse belangen alleen, maar om het voorkomen van terugtreden van Groot-Brittanniƫ uit de EEG. Den Uyl stelt de grondstoffenproblematiek aan de orde. Pronk wil voorzichtigheid betrachten ten aanzien van een gemeenschappelijk grondstoffenbeleid. Volgens Van der Stoel is Nederland gedwongen in het EEG-kader naar oplossingen te zoeken. In het overleg met de olieproducerendelanden zal de delegatie zich op de in de raad gevoerde discussie over de grondstofproblemen baseren.
Zie ook