Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Verslag EEG-topoverleg in Dublin.
Van der Stoel deelt mede dat het overleg in het teken heeft gestaan van de Britse heronderhandelingen. Er was een sterke strijd tussen West-Duitsland en Groot-Brittanniƫ. Het uiteindelijke resultaat ligt beneden de Britse verwachtingen maar geeft hen voldoende ruimte om te verdedigen dat de onderhandelingen succesvol zijn geweest. Op de top is ook gesproken over energie en de veiligheidsconferentie. Den Uyl denkt dat de kansen voor het blijven van Groot-Brittanniƫ aanzienlijk zijn vergroot, de prijs daarvoor acht hij redelijk. Verschillende bewindslieden vinden het vreemd dat er op de top in groot detail over zaken is gesproken, het had zich tot de grote lijnen moeten beperken. Details zijn voor de vakraden. Van der Stoel ziet dit als iets specifieks voor de top in Dublin waar het correctiemechanisme besproken moest worden.