Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00130
21-03-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 b. Het Britse lidmaatschap van de EEG.
Van der Stoel merkt op dat hoewel zestien leden van het Britse kabinet hebben besloten positief advies uit te brengen ter zake van het referendum over het Britse lidmaatschap van de EEG, de meerderheid minder groot was dan gehoopt. Het zal voor de voorstanders van lidmaatschap nog een moeilijke strijd worden.