Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie van 8 april 1975.
Brinkhorst verwacht niet dat er in de algemene EEG-raad concrete afspraken zullen worden gemaakt over een EEG-grondstoffenbeleid. Hij wil de bezwaren van Pronk hiertegen echter niet onvermeld laten. Pronk vindt dat met andere landen die niet tot de EEG behoren tot een gemeenschappelijke politiek moet worden gekomen. De raad gaat bij afwezigheid van Pronk niet verder op het punt in. Brinkhorst zal een notitie over de prioriteiten van een grondstoffenbeleid aan de raad zenden. Verder bespreekt de raad de EEG-bijdrage aan de economische ontwikkeling van Portugal. De raad stemt ermee in dat er van EEG-zijde een voorstel voor een lening van de Europese Investeringsbank wordt gedaan, mits er een plafond aan de leningen wordt vastgesteld.