Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00132
11-4-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 d. Het Britse lidmaatschap van de EEG.
Van der Stoel breng in herinnering dat in het Britse Lagerhuisdebat over het lidmaatschap van de EEG is gebleken dat een grote meerderheid instemt met dat voorstel. In de Labour-fractie zijn 145 stemmen voor en 138 stemmen tegen het voorstel uitgebracht. Dit leidt echter niet tot aftreden van de Britse minister van buitenlandse zaken. Uit een onderzoek onder de Britse bevolking blijkt dat een meerderheid ja tegen het regeringsvoorstel zal zeggen.
Zie ook