Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00133
18-04-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 e. EEG-overleg in Dublin.
Van der Stoel deelt mede dat in de eerste plaats overleg is gepleegd over de Europese Unie. Hij verwacht niet dat er de komende jaren overeenstemming over zal komen. Callaghan heeft verklaard dat de toetreding van Groot-Brittannie al een grote stap was en men niet verwacht opnieuw iets dergelijks te doen. Van der Stoel heeft laten blijken dat de bereidheid van Nederland het verst gaat en heeft in dit verband ook de EMU genoemd. Ook is opnieuw gesproken over Indo-China. Kissinger wenste dat de Europese Gemeenschap de Noord-Vietnamese agressie eveneens zou veroordelen. De EEG-raad achtte dit echter weinig zinvol. Wel heeft men ingestemd met het verlenen van humanitaire hulp.