Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding.
Het blijkt dat de kansen voor Maastricht minimaal zijn en de Denen mogelijk niet al te veel weerstand zullen bieden tegen de Duitse wens het instituut in Berlijn te vestigen. Van der Stoel pleit ervoor niet te sterk aan de eerder uitgesproken voorkeur vast te houden. Boersma merkt op dat, hoewel men moet waken tegen te veel decentralisatie van Europese instellingen, een niet te star standpunt ervoor kan zorgen dat Nederlandse eisen in de toekomst makkelijker zullen worden vervuld. De raad besluit dat de delegatie akkoord zal kunnen gaan met de vestiging van het centrum in West-Berlijn, met dien verstande dat bij de toekomstige vestiging van Europese instellingen meer nadrukkelijk Nederland, en met name Limburg, als vestigingsplaats zal worden voorgedragen.