Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00140
16-05-1975
Samenvatting
4 b. Conclusies van de coördinatiecommissie van 12 mei 1975.
Duisenberg geeft nadere informatie over de onderwerpen die in de Financieel-Economische Raad aan de orde komen. De verwachting is dat Frankrijk zich opnieuw zou willen aansluiten bij de slang-overeenkomst. Waarschijnlijk willen de Fransen aan een dergelijke terugkeer voorwaarden verbinden, welke wellicht in de richting gaan van een afzwakking van de oorspronkelijke slang-overeenkomst. Andere punten op de agenda zijn de komende bijeenkomst van de interim-commissie van het IMF en de voorbereiding van een exportkredietverzekering.