Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 g. Rapport van de adviescommissie Europese Unie (commissie-Spierenburg).
Den Uyl vindt het gewenst het rapport-Spierenburg voor half juli te behandelen, omdat aan de Belgische minister-president Tindemans is beloofd dat een standpunt over de Europese Unie voor augustus zal worden bekend gemaakt. De raad besluit dat Buitenlandse Zaken voor de zomervakantie een concept zal opstellen ten behoeve van de voorbereiding van het regeringsstandpunt over de conclusies van het rapport-Spierenburg
Zie ook