Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van de coördinatiecommissie van 12 juni 1975.
In de sociale EEG-raad zal een discussie worden gevoerd over de gelijke behandelingen van mannelijke en vrouwelijke werknemers. Duisenberg wijst op de aanzienlijke lastenstijging die met een gelijke behandelingen in de sociale verzekeringssfeer gepaard kan gaan. De raad besluit dat de discussie in de EEG-raad principieel van aard is en niet nu al kan leiden tot een in rechte afdwingbare bepaling. De andere conclusies van de raad betreffen de structurele aanpassingsmaatregelen van het Europees Sociaal Fonds die zich categoraal moeten richten op jeugdwerkloosheid en de instemming van Nederland met deelneming van Frankrijk en Zwitserland tot het slangarrangement.