Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Griekse aanvrage voor EEG-lidmaatschap.
Van der Stoel deelt mede dat Griekenland formeel het lidmaatschap van de EEG heeft aangevraagd. Vanuit politiek oogpunt acht Van der Stoel het van belang om Griekenland het perspectief op EEG-lidmaatschap te bieden. Het moet zich bij de groep democratische staten kunnen aansluiten. Van der Stee voorziet problemen vanwege de economische structuur van Griekenland. Den Uyl juicht toenadering toe: de EEG is meer dan een economische gemeenschap. De raad stemt er mee in dat Nederland moet meewerken aan een Grieks uitzicht op EEG-lidmaatschap.