Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8 a. EEG-raad van ministers van financiën over monetaire aangelegenheden op donderdag 10 juli 1975.
Duisenberg deelt mede dat de komende vergadering met name een eventuele toetreding van Frankrijk tot de ‘slang’-landen betreft. Ook zal worden gesproken over een associatie van Zwitserland met deze landen. Duisenberg is een grote voorstander van toetreding van Zwitserland. Hij is geneigd het standpunt in te nemen, dat wanneer Frankrijk toetreding van Zwitserland blokkeert ook Frankrijk niet toe te laten. Uit tactische overwegingen zal hij zich echter niet te sterk opstellen. Duisenberg wordt door de raad gemachtigd af te zien van het ontplooien van initiatieven inzake de toetreding tot de slang van Frankrijk en Zwitserland.