Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Europese Raad op 16 en 17 juli 1975.
Den Uyl brengt naar voren dat de Britse premier Wilson tijdens de Europese Raad heeft gezegd dat Groot-Brittannië nu volledig zal participeren in de EEG. Den Uyl kenschetst de Britse opstelling als veel soepeler dan verwacht. Frankrijk en Duitsland kondigde conjuncturele stimuleringsprogramma’s aan. In oktober komt er een conferentie van werkgevers en werknemers in Europa. En marge van de Raad is er over de grondstoffenproblematiek gesproken. Zijn indruk is dat Frankrijk en Duitsland de grondstoffenproblematiek naar de toekomst verschuiven. Er is dus nog geen gemeenschappelijk standpunt.