Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00150
18-07-1975
Samenvatting
4 d. Algemene EEG-raad op 22 juli 1975.
Den Uyl stelt de volgende conclusies voor: de Nederlandse delegatie zal zich positief opstellen ten aanzien van de Zuidslavische wens om tot een samenwerkingsakkoord te komen. Daarnaast wordt staatssecretaris Brinkhorst gemachtigd het verdrag te ondertekenen waarbij de bugettaire bevoegdheden van het Europese Parlement worden uitgebreid. Volgens Brinkhorst was het punt van de bevoegdheid om de begroting af te wijzen nog altijd open en is het belangrijk dat dit nu formeel opgenomen wordt.
Zie ook