Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00151
24-07-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 e. Het EEG-standpunt inzake de grondstoffenproblematiek.
Brinkhorst herinnert aan het teleurstellende verloop van de discussies over de grondstoffenproblematiek in de Europese Raad. Desondanks heeft men in de algemene EEG-raad van minister toch overeenstemming over een algemene beleidslijn weten te bereiken. Inzake de ruilvoetverbetering is er een formule gevonden die een relatieve verbetering van de positie van de derde wereld betekent.
Zie ook