Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00153
12-09-1975
Samenvatting
4 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 9 september 1975.
Den Uyl merkt op dat de conclusie ten aanzien van een eventuele Griekse toetreding afwijkt van eerdere raadsbesluiten en veel te gereserveerd is geformuleerd. Hij meent dat het fataal zou kunnen zijn afstand te doen van een mogelijkheid de ontwikkelingen in Zuid-Europa te beïnvloeden. De grote vijf, de VS, Groot-Brittannië, West-Duitsland, Japan en Frankrijk, denken over een topconferentie, Duisenberg meent dat overwegen moet worden deze conferentie te negeren. Hoewel hij een tegenstander is van de aparte conferentie wil Den Uyl er echter naar streven de besluiten te beïnvloeden. De raad besluit de wenselijkheid van vooroverleg met betrekking tot de monetaire topconferentie nader te bespreken in de REZ-vergadering.
Zie ook